Ruler

YARU helpt je bij het opmeten van de beschikbare ruimte
 

Hoe meet je correct op?


Meten
Afhankelijk van de gekozen kast vraagt de Kyabi Configurator een aantal afmetingen. Hierbij zitten altijd de hoogte, breedte en diepte van de kast. Indien het een kast onder een schuin dak betreft, komen hier nog een aantal extra afmetingen bij.

Meten met een laserafstandsmeter is het eenvoudigst en levert de nauwkeurigste resultaten op. Let wel dat de laserafstandsmeter in de juiste modus staat zodat je meet vanaf de achterkant van het apparaat. Heb je dergelijk toestel niet ter beschikking, dan kan er ook perfect opgemeten worden met een plooi- of rolmeter. Zorg ervoor dat je meter lang genoeg is zodat je de gewenste maat in één keer kan meten.

Hoogte
Heel vaak is het plafond niet perfect vlak. Meet daarom de hoogte op minstens drie verschillende plaatsen: links, in het midden en rechts. Doe dit altijd ter hoogte van de voorkant van de kast. Wil je 100% zekerheid, herhaal de metingen dan ter hoogte van de achterkant van de kast. Geef in de Kyabi Configurator de kleinste maat in. Dit is de totale hoogte die de kast zal hebben inclusief paslat of afwerkingsplaat bovenaan.
Trek hier nog een paar millimeter van af zodat je kast zeker past. Een klein gleufje van een paar millimeter bovenaan de kast kan je proper en onzichtbaar afwerken met silicone (maar dat moet uiteraard niet).

Breedte
Net zoals het plafond, zijn de muren ook niet altijd perfect vlak of evenwijdig. Meet hiervoor de breedte van de kast opnieuw op minstens drie verschillende plaatsen: onderaan, in het midden en bovenaan, en doe dit ter hoogte van de voorkant van de kast. Bijkomende metingen ter hoogte van de achterkant van de kast, bieden je extra zekerheid. Geef in de Kyabi Configurator opnieuw de kleinste maat in. Dit wordt de totale breedte van de kast inclusief de paslatten of afwerkingsplaten. Trek hier best nog 5 mm van af zodat je kast links en rechts 2,5 mm speling heeft.

Diepte
De diepte van de kast kan je meestal vrij kiezen. Dit wordt de totale diepte van de kast inclusief deuren. Let hier wel op eventuele obstakels zoals verluchtingsschachten,  radiatoren, lichtarmaturen en dergelijke. Bestaat jouw kast uit meerdere modules, dan kan je de benodigde uitsparing achteraan in een bepaalde module eenvoudig in de Kyabi Configurator tekenen. Alle overige modules zullen op die manier de volledige diepte benutten.

Je gaat opnieuw op dezelfde manier tewerk en meet de diepte van de ruimte op 3 verschillende plaatsen: links, rechts en in het midden van de kast. Voor een ingebouwde kast is het geen overbodige luxe om deze 3 metingen te herhalen bovenaan, in het midden en onderaan de kast. Je neemt terug de kleinste afmeting.

Laten opmeten
Niet helemaal zeker van je "meet-vaardigheid"? Dan kan je steeds beroep doen op onze opmeetdienst. Meet eerst je ruimte zelf en ontwerp je kast. Bij het plaatsen van je bestelling kies je voor de optie "Opmeten door YARU" (€75,00 incl. BTW) en één van onze medewerkers komt de beschikbare ruimte opmeten vooraleer de kast in productie gaat. Zo ben jij er helemaal zeker van dat jouw kast perfect zal passen.