Ruler

Klachtenprocedure

Klachtenregeling en Geschillen

Het spreekt voor zich dat wij en onze partners er alles aan doen om 100% klantentevredenheid na te streven.  Wij beseffen echter als geen ander dat wij niet in een perfecte wereld leven en dat er af en toe eens iets kan fout gaan.  Maar ook dan blijven we voor jou onze uiterste best doen. Jouw tevredenheid is immers ons ultieme doel.

Mocht het dus toch eens voorkomen dat je een klacht hebt over onze producten en/of diensten, dan kan je ons steeds contacteren via info@yaru.be. We doen er dan alles aan om je klacht binnen de 5 werkdagen te behandelen.  Gaat jouw klacht over een levering en/of plaatsing, dan vragen we wel om je klacht binnen de 72 uur na levering en/of plaatsing door te sturen.  Dat geeft ons de mogelijkheid om zo adequaat mogelijk te reageren.

Lukt het werkelijk niet om er samen uit te komen, dan kan je als consument steeds terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op www.safeshops.be/nl/consumers-complaints of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@Safeshops.be.

Voorts bestaat er eveneens een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) en op het Online Dispute Resolution platform van de EU (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN).

Tot slot worden onze Algemene Verkoopvoorwaarden beheerst door het Belgische recht, ongeacht de woonplaats van de Klant.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Is er, omwille van internationale transacties, toch een ander recht van toepassing, dan zullen de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden in de eerste plaats geïnterpreteerd worden volgens de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Het spreekt evenwel voor zich dat wij oprecht hopen dat u nooit beroep zal moeten doen op deze instanties.